Inschrijfprocedure

Inschrijfprocedure

U kunt zich op verschillende manieren opgeven voor een cursus:
– op de informatiemiddag,
– telefonisch (bij de cursusadministrateur)
– via een formulier op deze website
In alle gevallen ontvangt u van de cursusadministratie bericht of u bent geplaatst, of dat u op de wachtlijst bent gezet..
In dat bericht staan ook alle gegevens die betrekking hebben op de door u aangegeven cursus.

Intake
Voor de cursus Digisterker-Werken met de digitale overheid dient u te beschikken over voldoende ervaring in het werken met de computer, mailen en Internet. Bij de bevestiging van de inschrijving ontvangt u een vragenlijst. Wij verzoeken u een aantal vragen te beantwoorden waaruit o.a. uw ervaring met het werken met de computer of tablet blijkt. Dit doen we om u van een passend advies te kunnen dienen, waarmee teleurstellingen tijdens de lessen wellicht kunnen worden voorkomen. De docent zal zo nodig vooraf contact met u opnemen

Betaling
U ontvangt naast de bevestiging ook een factuur met het verzoek het cursusgeld per omgaande te voldoen. Na ontvangst van uw betaling is uw inschrijving definitief.
Mocht de cursus onverhoopt niet doorgaan, dan ontvangt u uiteraard het betaalde cursusgeld retour.

Voorlopige inschrijving
Hebt u ingeschreven op een cursus of presentatie waarvan de startdatum nader bepaald moet worden, dan wordt u voorlopig ingeschreven.
Zodra de datum bekend is, wordt u daarvan op de hoogte gesteld. Als u uw inschrijving definitief wilt maken, wordt u verzocht binnen 8 dagen de cursusprijs via een bankrekening te voldoen.
Als u op de wachtlijst geplaatst bent, bewaar het bericht dan voor het geval dat een cursist zich afmeldt, en u alsnog een telefonisch bericht van plaatsing ontvangt.