Overig nieuws

Naar aanleiding van de afgelopen informatiemiddag zijn enkele wijzigingen in het cursusprogramma doorgevoerd.
Voor de laatste informatie zie de betreffende pagina’s.